Religious pathways in Europe – wymiana młodzieży – sierpień 2015r.

Wymiana młodzieżowa pod nazwą „Religious pathways of Europe” realizowana była w ramach akcji 1 programu „Erasmus +”. Wzięło w niej udział

33 uczestników oraz 4 liderów pochodzących z 3 organizacji z Polski i Wielkiej Brytanii i Włoch. Były to osoby, które cechuje otwartość,

kreatywność oraz doświadczenie w życiu religijnym. Projekt został przygotowany z myślą o młodych ludziach państw europejskich, którzy mają

coraz większą potrzebę uczestniczenia w dialogu międzynarodowym. Zauważyliśmy, że w Europie tworzy się coraz większy dystans między

ludźmi, którzy różnią się między sobą religią, przekonaniami, czy obywatelstwem. Projekt powstał w odpowiedzi na te potrzeby młodych ludzi.

Celami projektu były: rozwijanie i współtworzenie dialogu międzynarodowego i międzyreligijnego, integracja europejska, zapoznanie się i wspólne

odkrycie piękna innych kultur i religii, szerzenie umiejętności podejmowania dialogu międzynarodowego opartego na szacunku dla drugiego

człowieka czy narodu. Równie ważne było dla nas pogłębienie własnej tożsamości oraz wspólne znalezienie i obalenie nieprawdziwych choć

powszechnych stereotypów związanych z religią żydowską i islamem.

Formą pracy były warsztaty, na których poruszaliśmy tematy dotyczące Abrahama (który łączy trzy religie monoteistyczne), kultury żydowskiej i

muzułmańskiej. Kolejne warsztaty dotyczyły wartości fundamentalnych, które są wspólne dla wszystkich ludzi: wolność, godność życia ludzkiego,

przyjaźń, dialog.

Metody które wykorzystaliśmy podczas realizacji warsztatów były różnorodne ponieważ stawialiśmy na kreatywność uczestników. Były to między

innymi: scenki, praca nad materiałami audio-video, dialog w mniejszych grupach, burza mózgów, gry terenowe. Ważnym punktem projektu był

wyjazd do synagogi, oraz rozmowa z przedstawicielem religii żydowskiej. W efekcie długoterminowym młodzi ludzie uczestniczący w projekcie

zostali dobrze przygotowani do dialogu międzynarodowego i międzykulturowego co znacznie przyczynia się do szerzenia pokoju w lokalnych

społecznościach oraz w całej Europie. W trakcie projektu przełamany został dystans jaki panuje między chrześcijanami, żydami i muzułmanami co

zwiększyło otwartość uczestników i chęć zaangażowania się we wspólne budowanie przyszłej Europy. Młodzież nauczyła się także tradycyjnych

tańców żydowskich, a tematy poruszane podczas wymiany przedstawiła lokalnej społeczności podczas happeningu w szkole podstawowej w

Zwardoniu.

Dodaj komentarz