Modern theatre project for Europe – wymiana młodzieży luty/marzec 2018

Wymiana młodzieżowa „Projekt Współczesnego Teatru dla Europy”, której gospodarzami byli wolontariusze ze Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian, miała miejsce w centrum polskich gór w Zakopanem. Projekt został zorganizowany przy współpracy partnerów z Włoch, Rumunii, Litwy i Turcji, znanych z poprzednich wymian młodzieżowych i kursów szkoleniowych. Szczególnym celem tego projektu było wyzwolenie kreatywnego sposobu myślenia. Pragnęliśmy dowiedzieć się, […]

Emotions of Europe – wymiana młodzieży październik 2017

Wymiana międzynarodowa „Emocje Europy” została zorganizowana w ramach akcji 1 Mobilności edukacyjnej programu „Erasmus +”, w której wzięło udział 40 osób (w tym 5 liderów) z 5 krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Włochy, Turcja. Projekt został stworzony dla aktywnych osób interesujących się przekraczaniem granic międzykulturowych dzięki sztuce. Głównym celem projektu było pobudzenie kreatywności oraz kompetencji związanych […]

Mix the voices of Europe – wymiana młodzieży – marzec 2017r.

Wymiana młodzieżowa „Mix the voices of Europe” odbyła się w ramach akcji 1 Mobilności Edukacyjnej Programu „Erasmus +”. Wzięło w niej udział 41 uczestników (w tym 6 liderów) z pięciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Włoch i Turcji. Projekt został stworzony dla osób kochających muzykę. Głównym celem wymiany młodzieżowej było pobudzenie pomysłowości i zdolności łagodzenia konfliktów […]

Do it MIME way – wymiana młodzieży – listopad 2015r.

Wymiana młodzieżowa „Do it MIME Way!” odbyła się w Polsce, a jej gospodarzami byli członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian. Projekt zorganizowaliśmy we współpracy z partnerami z organizacji znanych z poprzednich projektów w programie „Młodzież w Działaniu”. Wzięło w niej udział 35 młodych osób w wieku 18-25 lat oraz 6 liderów z: Turcji, Włoch, Litwy, […]

E.M.PaTH.Y. Projekt europejski w latach 2014-2016

W latach 2014-2016 Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian jest partnerem projektu realizowanego w ramach nowego programu Unii Europejskiej: Erasmus + (Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Edukacja dorosłych). Którego tytuł brzmi: „Embracing and Maintaining PATH through Yourself”, co można roboczo przetłumaczyć jako „Określenie i podążanie ścieżką rozwoju i samorealizacji”. Tematem projektu jest […]