Modern theatre project for Europe – wymiana młodzieży luty/marzec 2018

Wymiana młodzieżowa „Projekt Współczesnego Teatru dla Europy”, której gospodarzami byli wolontariusze ze Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian, miała miejsce w centrum polskich gór w Zakopanem. Projekt został zorganizowany przy współpracy partnerów z Włoch, Rumunii, Litwy i Turcji, znanych z poprzednich wymian młodzieżowych i kursów szkoleniowych. Szczególnym celem tego projektu było wyzwolenie kreatywnego sposobu myślenia. Pragnęliśmy dowiedzieć się, […]

Emotions of Europe – wymiana młodzieży październik 2017

Wymiana międzynarodowa „Emocje Europy” została zorganizowana w ramach akcji 1 Mobilności edukacyjnej programu „Erasmus +”, w której wzięło udział 40 osób (w tym 5 liderów) z 5 krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Włochy, Turcja. Projekt został stworzony dla aktywnych osób interesujących się przekraczaniem granic międzykulturowych dzięki sztuce. Głównym celem projektu było pobudzenie kreatywności oraz kompetencji związanych […]

Mix the voices of Europe – wymiana młodzieży – marzec 2017r.

Wymiana młodzieżowa „Mix the voices of Europe” odbyła się w ramach akcji 1 Mobilności Edukacyjnej Programu „Erasmus +”. Wzięło w niej udział 41 uczestników (w tym 6 liderów) z pięciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Włoch i Turcji. Projekt został stworzony dla osób kochających muzykę. Głównym celem wymiany młodzieżowej było pobudzenie pomysłowości i zdolności łagodzenia konfliktów […]

„Obserwuję, reaguję!”

Obserwuję, reaguję! to projekt, w realizacji którego współpracują trzy kraje: Polska, Cypr i Portugalia. Priorytetowym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie rozpoznawania agresji, przemocy i mobbingu występującego w ich organizacjach . Zakres tematyczny projektu jest na tyle ważny dla uczestniczących organizacji oraz grup docelowych, gdyż problem ten pojawia się niezależnie […]

Do it MIME way – wymiana młodzieży – listopad 2015r.

Wymiana młodzieżowa „Do it MIME Way!” odbyła się w Polsce, a jej gospodarzami byli członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian. Projekt zorganizowaliśmy we współpracy z partnerami z organizacji znanych z poprzednich projektów w programie „Młodzież w Działaniu”. Wzięło w niej udział 35 młodych osób w wieku 18-25 lat oraz 6 liderów z: Turcji, Włoch, Litwy, […]