Emotions of Europe – wymiana młodzieży październik 2017

Wymiana międzynarodowa „Emocje Europy” została zorganizowana w ramach akcji 1 Mobilności edukacyjnej programu „Erasmus +”, w której wzięło udział 40 osób (w tym 5 liderów) z 5 krajów: Polska, Litwa, Łotwa, Włochy, Turcja.

Projekt został stworzony dla aktywnych osób interesujących się przekraczaniem granic międzykulturowych dzięki sztuce. Głównym celem projektu było pobudzenie kreatywności oraz kompetencji związanych z rozwiązywaniem konfliktów międzykulturowych.

Szczególnym wyzwaniem tej wymiany było pokazanie, jak ważne jest wykorzystywanie sztuki w naszym życiu oraz rozwiązywanie problemów w sposób niekonwencjonalny. Dzięki sztuce mimu, która to wzmacnia kontrolę fizyczną oraz klarowność umysłu, odnajdywaliśmy nowe sposoby na prowadzenie dyskusji odnośnie wyzwań postawionych obywatelom Europy. Staraliśmy się zgłębić tajniki kontrolowania emocji oraz przekonaliśmy się, czym jest pamięć emocjonalna.

Pracowaliśmy warsztatowo, a zajęcia były opracowywane przez uczestników i liderów Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian oraz zaproszonych do współpracy partnerów. Na równi ważnym aspektem było wzmocnienie kompetencji społecznych i personalnych. Zastosowaliśmy technikę teatru poza słowami, który pobudza ludzi do krytycznego i analitycznego myślenia.

Wzmocniliśmy nasze połączenie umysłu z ciałem i pracowaliśmy nad kontrolą własnych emocji. Nasz międzynarodowy spektakl reprezentował formę dialogu ponad słowami. Pracowaliśmy w małych, mieszanych grupach, a następnie wspólnie omawialiśmy efekty naszej pracy. Wykorzystaliśmy również pracę ogólnogrupową w celu przygotowania odpowiedniego wizerunku emocji w międzynarodowym pantomimicznym show.

Efektem projektu była promocja odnajdywania międzynarodowego porozumienia poprzez wspólny spektakl oraz wzrost kompetencji społecznych oraz możliwości każdego uczestnika poprze zwiększenie wiedzy odnośnie granic między różnymi kulturami oraz zgłębienie inteligencji emocjonalne, a także praktyka postępowania zgodnie z zasadą MYŚL-EMOCJA-DZIAŁANIE poprzez sztukę mimu.