Empower yourself – wymiana młodzieży sierpień 2022

Wymiana młodzieży Empower yourself, w której udział wzięli uczestnicy z organizacji z Łotwy, Włoch, Turcji, Hiszpanii i Polski odbyła się w Białym Dunajcu w sierpniu 2022r.

W czasie jej trwania zadawaliśmy sobie pytanie „co oznacza być przyjaznym środowisku” i skupialiśmy się na następujących tematach:

(a) zrozumienie koncepcji zdrowego trybu życia

(b) dyskusja na temat aktualnej sytuacji związanej ze zdrowiem i sportem, poprzez wymianę dobrych doświadczeń i praktyk, by zapobiec przyczynom złego odżywiania

(c) przedstawienie uczestnikom teoretycznych i praktycznych możliwości na poprawienie swojego zdrowia fizycznego i psychicznego

(d) zachęcenie młodzieży do dzielenia się doświadczeniami zdobytymi podczas wymiany młodzieży w ich lokalnych środowiskach poprzez szerzenie efektów projektu, takich jak zdjęcia, filmy, kalendarz zdrowego trybu życia 2023

(e) promocja edukacji nieformalnej i programu Erasmus+

(f) zwiększenie wśród uczestników wiedzy i zrozumienia przez nich innych kultur i krajów, przedstawienie możliwości budowania sieci międzynarodowych kontaktów oraz promocja aktywnego uczestnictwa w lokalnych środowiskach

Projekt zapewnił także przestrzeń i czas na trening motywacyjny oraz odnalezienie odpowiedzi na wiele wspólnych pytań i wymianę doświadczeń między różnymi krajami.

Jednym z efektów wymiany był flashmob zorganizowany w Zakopanem (na Krupówkach) dla lokalnej społeczności i turystów, promujący międzynarodowe tańce i zdrowe nawyki.

https://drive.google.com/file/d/1gMYkzDnXkubeRkqd0EUAh0vOlkRsl2g6/view?usp=sharing

Innym efektem projektu jest kalendarz zdrowego odżywiania 2023, który można pobrać tutaj: