Find your power – wymiana młodzieży – październik 2014

W wymianie młodzieżowej pod nazwą „Find Your Power” w ramach akcji 1 programu „Erasmus +” wzięło udział 33 uczestników pochodzących z

4 organizacji. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na potrzeby przyszłych liderów młodzieżowych w wieku powyżej 18 lat, którzy aktywnie

działają społecznie w lokalnych środowiskach. Z uwagi na ich środowisko pracy, niezbędne są dla nich umiejętności dotyczące motywowania

samego siebie oraz całej grupy do działania.

Tematem przewodnim projektu był samorozwój mający na celu podniesienie jakości pracy z grupą. Przedmiotem warsztatów było doskonalenie

kompetencji z zakresu efektywnej komunikacji. Zwrócimy szczególną uwagę na właściwą motywację do działań prospołecznych, umiejętności

działania w sytuacjach konfliktowych, rozwiązywanie problemów oraz skuteczną komunikację międzykulturową.

Naszym głównym celem było to, by uczestnicy wymiany zapoznali się najpierw z wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi powyżej wymienionych

zachowań, a następnie w sposób pogłębiony mieli okazję przeżyć swoje reakcje oraz je zrozumieć dzięki wsparciu grupy oraz profesjonalnego

trenera.

Szkolenie oparte było na metodzie nauki nieformalnej . Zajęcia odbywały się na forum grupy oraz w mniejszych międzynarodowych

podgrupach. Dominującą formę stanowiły warsztaty prowadzone przez doświadczonego trenera NLP – Ewę Pisera.

Zakładanymi efektami projektu były podniesienie jakości pracy w grupie dzięki nabytym umiejętnościom skutecznej komunikacji. Dzięki

uczestnictwie w projekcie, przyszli liderzy mogą zapobiegać konfliktom oraz niwelować napięcie w grupie młodzieży, co pozwala na bardziej

efektywną pracę . Bardzo ważnym celem naszego projektu było również to, by podobne warsztaty w dostosowanej formie odbywały się w krajach

organizacji partnerskich i by młodzież zachęcana była do korzystania z technik przedstawionych w czasie wymiany.

Projekt współfinansowany był ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Dodaj komentarz