„Obserwuję, reaguję!”

Obserwuję, reaguję! to projekt, w realizacji którego współpracują trzy kraje: Polska, Cypr i Portugalia. Priorytetowym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie rozpoznawania agresji, przemocy i mobbingu występującego w ich organizacjach . Zakres tematyczny projektu jest na tyle ważny dla uczestniczących organizacji oraz grup docelowych, gdyż problem ten pojawia się niezależnie […]

Do it MIME way – wymiana młodzieży – listopad 2015r.

Wymiana młodzieżowa „Do it MIME Way!” odbyła się w Polsce, a jej gospodarzami byli członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian. Projekt zorganizowaliśmy we współpracy z partnerami z organizacji znanych z poprzednich projektów w programie „Młodzież w Działaniu”. Wzięło w niej udział 35 młodych osób w wieku 18-25 lat oraz 6 liderów z: Turcji, Włoch, Litwy, […]

E.M.PaTH.Y. Projekt europejski w latach 2014-2016

W latach 2014-2016 Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian jest partnerem projektu realizowanego w ramach nowego programu Unii Europejskiej: Erasmus + (Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Edukacja dorosłych). Którego tytuł brzmi: „Embracing and Maintaining PATH through Yourself”, co można roboczo przetłumaczyć jako „Określenie i podążanie ścieżką rozwoju i samorealizacji”. Tematem projektu jest […]

Religious pathways in Europe – wymiana młodzieży – sierpień 2015r.

Wymiana młodzieżowa pod nazwą „Religious pathways of Europe” realizowana była w ramach akcji 1 programu „Erasmus +”. Wzięło w niej udział 33 uczestników oraz 4 liderów pochodzących z 3 organizacji z Polski i Wielkiej Brytanii i Włoch. Były to osoby, które cechuje otwartość, kreatywność oraz doświadczenie w życiu religijnym. Projekt został przygotowany z myślą o […]

Find your power – wymiana młodzieży – październik 2014

W wymianie młodzieżowej pod nazwą „Find Your Power” w ramach akcji 1 programu „Erasmus +” wzięło udział 33 uczestników pochodzących z 4 organizacji. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na potrzeby przyszłych liderów młodzieżowych w wieku powyżej 18 lat, którzy aktywnie działają społecznie w lokalnych środowiskach. Z uwagi na ich środowisko pracy, niezbędne są dla nich umiejętności […]