Mix the voices of Europe – wymiana młodzieży – marzec 2017r.

Wymiana młodzieżowa „Mix the voices of Europe” odbyła się w ramach akcji 1 Mobilności Edukacyjnej Programu „Erasmus +”. Wzięło w niej udział 41 uczestników (w tym 6 liderów) z pięciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Włoch i Turcji. Projekt został stworzony dla osób kochających muzykę. Głównym celem wymiany młodzieżowej było pobudzenie pomysłowości i zdolności łagodzenia konfliktów międzykulturowych. Szczególnym celem stanowiło zwiększenie świadomości odnośnie wagi wykorzystywania muzyki w naszym życiu oraz wspieranie dialogu poprzez muzykę. Dzięki innowacji wykorzystania muzyki jako mostu pobudziliśmy naszą refleksję na temat przekraczania międzykulturowych barier między nami. Metodę naszej pracy stanowiły warsztaty przygotowane przez członków Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian we współpracy z organizacjami partnerskimi oraz przez zaproszonego trenera. Kolejnym ważnym aspektem była praca nad naszymi indywidualnymi umiejętnościami poprzez śpiew synchroniczny z wykorzystaniem elementów beatbox’u. W szczególny sposób zwróciliśmy również uwagę na śpiew ponad słowami tworząc show, w którym jedynym źródłem dźwięku był ludzki głos. Wzmocniliśmy nasze połączenie umysł-ciało i nauczyliśmy się pracować nad samokontrolą. Śpiewanie synchroniczne prezentowało metaforę dialogu ponad słowami, gdzie międzynarodowy chór ukazał moc i wagę każdego głosu. Pracowaliśmy w małych, mieszanych narodowościowo grupach, a następnie wspólnie omawialiśmy wyniki naszych działań. Pracowaliśmy również na forum całego zespołu, aby odpowiednio przygotować nasz portret Europy w międzynarodowym muzycznym show. Efektami projektu były promocja poszukiwania międzynarodowego porozumienia poprzez przygotowanie międzynarodowego koncertu oraz zwiększenie indywidualnych możliwości każdego uczestnika. Każdy z nas poszerzył swoją wiedzę na temat sposobów przekraczania międzykulturowych barier, odnajdywania stanu samokontroli i pełnej świadomości wykorzystując przy tym technikę śpiewu synchronicznego.

Materiał video z projektu: https://www.youtube.com/watch?v=O1R4Xs9nMF0&feature=youtu.be
Przedstawienie końcowe #1: https://www.youtube.com/watch?v=1ek284yZcvA&feature=youtu.be
Przedstawienie końcowe #2: https://www.youtube.com/watch?v=IOCt7o8oSuk&feature=youtu.be

Galeria zdjęć