O nas

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwijania współpracy i kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, wspierania edukacji pozaszkolnej młodzieży oraz rozwoju wolontariatu. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także na rzecz osób z mniejszymi szansami, do których należą:

– osoby biedne ze względu na status ekonomiczny i społeczny,

– wykluczeni cyfrowo, społecznie ze względu na pochodzenie, wykształcenie, niskie kompetencje językowe,

– osoby niepełnosprawne,

– seniorzy

Ponadto, stowarzyszenie wspiera integrację europejska, poprzez współpracę młodzieży z różnych krajów świata, na polu realizacji wspólnych inicjatyw kulturalno-społecznych.