Do it MIME way – wymiana młodzieży – listopad 2015r.

Wymiana młodzieżowa „Do it MIME Way!” odbyła się w Polsce, a jej gospodarzami byli członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian. Projekt zorganizowaliśmy we współpracy z partnerami z organizacji znanych z poprzednich projektów w programie „Młodzież w Działaniu”. Wzięło

w niej udział 35 młodych osób w wieku 18-25 lat oraz 6 liderów z: Turcji, Włoch, Litwy, Rumunii i Polski. Chcieliśmy wspólnie czerpać z naszej różnorodności kulturowej, zwracając przy tym uwagę na odmienne sposoby wyrażania emocji w każdym z partnerskich krajów. Naszym celem było

zgłębienie inteligencji emocjonalnej i świadomego posługiwania się mową ciała w celu osiągnięcia efektywnej komunikacji i rozwoju naszych kompetencji społecznych. W międzynarodowym gronie nauczyliśmy się badać niewypowiedziane intencje i emocje poznając narodowe gesty i zwyczaje, które

pomagają ludziom w innych krajach wyzwolić emocje. Skupiliśmy naszą uwagę na komunikacji pozawerbalnej poprzez udział w treningu pantomimy i warsztatach z zakresu tańca improwizacji. Odbyliśmy „podróż

po różnych odcieniach emocji” i nauczyliśmy się jak je odpowiednio mierzyć w naszym ciele oraz poznaliśmy dobroczynną stronę przyjemnych i trudnych emocji. Odświeżyliśmy nasz proces wyrażania samego siebie i odkryliśmy, jak pozbyć się naszych ograniczeń w

międzynarodowym eksperymencie pantomimy. Zastosowaliśmy także różne techniki z dziedziny tańca, które wzmocniły nasz

rozwój na poziomie społecznym i emocjonalnym. Praca odbywała się w małych, mieszanych narodowościowo grupach.

Efekty pracy były przez nas wspólnie omawiane. Warsztaty z pantomimy i tańca były nadzorowane przez liderów wszystkich grup.

Uczyliśmy się pracować w grupie w trakcie prac przygotowawczych do wystawienia spektaklu. Finalnie, zrealizowaliśmy nowatorskie przedstawienie stosując taniec improwizacji oraz gesty typowe dla ludzi z naszych partnerskich krajów. Promowaliśmy przed lokalną

polską publicznością naszą efektywną komunikację ukazując temat wspólnej Europy. Wierzymy, że ten zastrzyk pozytywnej energii na długo zostanie w pamięci uczestników i będzie ich mobilizować do podejmowania działań poprzez promowanie naszych osiągnięć i doświadczeń w lokalnych środowiskach.

Więcej informacji: http://changes.org.pl/mimeway

Dodaj komentarz