„Obserwuję, reaguję!”

Obserwuję, reaguję! to projekt, w realizacji którego współpracują trzy kraje: Polska, Cypr i Portugalia. Priorytetowym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie rozpoznawania agresji, przemocy i mobbingu występującego w ich organizacjach . Zakres tematyczny projektu jest na tyle ważny dla uczestniczących organizacji oraz grup docelowych, gdyż problem ten pojawia się niezależnie […]